توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان

درباره تکما

گروه تکما با هدف توانمند سازی اقشار آسیب پذیر جامعه در دو بخش کودکان و معلولین تشکیل شده است . بخش معلولین گروه تکما شامل : انجمن نابینایان و کم بینایان نور اروند ، موسسه مهر معلولین ویانا اروند و انجمن هدای ناشنوایان آبادان می باشد . بخش معلولین گروه تکما 800 نفر را تحت پوشش خود قرار داده است . زمینه فعالیت بخش معلولین گروه تکما فرهنگی و هنری،آموزشی و کارآفرینی در جهت توانمند سازی معلولین است . بخش کودکان گروه تکما شامل : موسسه فکر پروری کودکان اروند ، موسسه ترویج تفکر و گفتگو اروند ،موسسه مشاوره رها اندیشه اروند و موسسه طلوع جوانه های اروند می باشد که در جهت توانمند سازی کودکان در سطح مدارس منطقه اروند فعالیت می کند . فعالیت بخش کودکان گروه تکما در موسسه فکر پروری کودکان اروند روی برنامه فکر پروری برای کودکان و نوجوانان یا فبک می باشد .

با توجه به اینکه شهر آبادان نسبت به جمعیت خود بالاترین تعداد معلولین را در سطح کشور دارد و نیز بخش کثیری از کودکان این شهربا محرومیت های موجود ، در معرض آسیب های عدیده ای قرار گرفته اند ، لذا لازم است با حمایت های خود گروه تکما را در خدمت رسانی به این اقشار یاری نمایید .

مطالعه بیشتر


اهداف چشم انداز:

چشم انداز
  • link بهره مندی از:شبکه نیکوکاران و خیرین
  • link ارائه ی: خدمات اطلاع رسانی
  • link ارتقای: سرمایه گذاری و کارآفرینی معلولین
  • link ارتقای:سطح کیفی و کمی درمان

دستاورد های ما

فعالیت های صورت گرفته در انجمن تکما
خانواده های تحت سرپرست 
کارآفرینی معلولین
کارگاه های آموزشی
تعداد خیرین و نیکوکاران

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها