‍  شرکت سر کار خانم نیاکان مدیر موسسه هدای اندیشه و سرکارخانم ناصری مدیرموسسه فکرپروری کودکان اروند در هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران چهارم و پنجم اسفند ماه 1395 دانشگاه شهید چمران اهواز

‍  پذیرش مقاله " تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر تداوم یادگیری در بزرگسالی : طرح پژوهشی ترکیبی " در هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران ، اسفند ماه 1395 در دانشگاه شهید چمران اهواز .

اتاق فکر بانوان شهرستان آبادان با حضور فرماندار ابادان
در این جلسه که با حضور جناب اقای دکتر شهبازی و جمعی از بانوان فعال شهرستان در محل فرمانداری شهرستان ابادان تشکیل شد

صفحه3 از10

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها