هفته جهانی ناشنوایان گرامی باد ? HAPPY international * week of the deaf

اردو سیاحتی دیلم برای معلولین موسسه مهر معلولین ویانا اروند زیر مجموعه بخش معلولین گروه تکما 

 


برگزاری اردو زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس شهریور ماه 1395 با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند 


اولین جشنواره نمایشی " اتود" معلولین ، موسسه مهر معلولین ویانا اروند با همکاری اداره بهزیستی آبادان

صفحه7 از10

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها