اردو سیاحتی و زیارتی مشهد مقدس موسسه مهر معلولین ویانا اروند زیر مجموعه معلولین تکما ویژه معلولین جسمی حرکتی (CBR) آبادان و خرمشهر 

هفته جهانی ناشنوایان گرامی باد ? HAPPY international * week of the deaf

اردو سیاحتی دیلم برای معلولین موسسه مهر معلولین ویانا اروند زیر مجموعه بخش معلولین گروه تکما 

 


برگزاری اردو زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس شهریور ماه 1395 با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند 

صفحه7 از10

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها