نشست علمی و کارگاه آموزشی معلمان با حضور پروفسور صفایی مقدم و دکتر سعید ناجی 

نشست علمی گروه فبک مجموعه کودکان گروه تکما با دانشگاه شهید چمران اهواز 

 

 

اردو تفریحی انجمن نابینایان و کم بینایان در روستای شلحه آبادان

اردو سیاحتی و زیارتی مشهد مقدس موسسه مهر معلولین ویانا اروند زیر مجموعه معلولین تکما ویژه معلولین جسمی حرکتی (CBR) آبادان و خرمشهر 

صفحه6 از10

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها