برگزاری دومین نشست علمی اعضای موسسه فکر پروری کودکان اروند با جناب آقای پروفسور صفایی مقدم و جناب آقای دکتر مرعشی اعضای هیات علمی دانشگاه چمران اهواز

کمپین توسعه زیرساخت‌های سلامت آبادان از سوی سمن‌های سلامت

  : طرح پایلوت تکما
کمپین ارتقای سلامت کودکان روستای شلحه ثوامر باعنوان"بازی،کودک،سلامت"با همکاری دانشکده علوم پزشکی آبادان

صفحه4 از10

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها