اولین جشنواره موسیقی"بانگ بیداری"

  • بروزرسانی 22/06/1396

حضور گروه سرود انجمن نابینایان نور اروند در اولین جشنواره موسیقی"بانگ بیداری" -تالار مهتاب اهواز،25فروردین96

حضور گروه سرود انجمن نابینایان نور اروند در اولین جشنواره موسیقی"بانگ بیداری" -تالار مهتاب اهواز،25فروردین96

این گروه به رهبری استاد کردستانی در جشنواره مقام دوم در بخش تک خوان را کسب نمود.

تکما،توانمندسازی کودکان و معلولین آبادانخواندن 442 دفعه

نظرات شما

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها