‍بگزاری اردوی زیارتی ،سیاحتی انجمن هدای ناشنوایان آبادان زیر مجموعه بخش ناشنوایان گروه تکما با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند .

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی دو روزه به شوشتر برای جمعی از معلولین عضو تکما .

حضور گروه سرود انجمن نابینایان نور اروند در اولین جشنواره موسیقی"بانگ بیداری" -تالار مهتاب اهواز،25فروردین96

صفحه1 از10

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها