‍  آغاز کارگاه آموزشی جهان بینی برای مربیان فبک درموسسه فکرپروری کودکان اروند.این کارگاه به مدت چهار هفته و هر پنج شنبه برگزار می شود.

آغاز دوره آموزش "برنامه فکر پروری (فبک)" برای مربیان مهد کودک و پیش دبستانی

شروع کارگاه های اموزشی فکرپروری برای کودکان (فبک) در روستای شلحه امام حسن عسکری، اسفند 1395

صفحه2 از16

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها