برگزاری حلقه های فکر پروری برای دانش آموزان برگزیده حلقه های مدارس سال تحصیلی95- 94 درمحل موسسه فکر پروری کودکان اروند 

تکما ، توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان

برگزاری کارگاه های آموزش خانواده در دبیرستان بنت الهدی صدر و بهار آزادی مینوشهر با حضور والدین و دانش آموزان سوم و چهارم دبیرستان با موضوع والدین کنکوری ها

صفحه6 از16

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها