برگزاری کارگاه آموزش خانواده با موضوع تربیت جنسی در مهدکودک و پیش دبستانی مبین.

برگزاری کارگاه های آموزشی صنایع دستی ویژه کارآفرینی معلولین باحمایت گروه تکما.

طرح اوقات فراقت تابستانی موسسه فکر پروری کودکان اروند

صفحه4 از16

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها