کارگاه مکاتبات اداری

  • بروزرسانی 19/06/1396

‍  برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع «مکاتبات اداری» به همت موسسه طلوع جوانه های اروند از موسسات همسو با فبک

‍  برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع «مکاتبات اداری» به همت موسسه طلوع جوانه های اروند از موسسات همسو با فبک
مدرس:سرکارخانم نیاکان


فبک،برنامه فکر پروری برای کودکان و نوجوانان

تکما ، توانمند سازی کودکان ومعلولین آبادانخواندن 507 دفعه

نظرات شما

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها