در ادامه طرح توانمندسازی کودکان روستا :کارگاه فکرپروری برای کودکان (فبک)درروستای شلحه امام حسن عسکری

 ‍ طرح اوقات فراقت موسسه فکر پروری کودکان اروند در مدرسه شرکت پالایش نفت آبادان

‍  برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع «مکاتبات اداری» به همت موسسه طلوع جوانه های اروند از موسسات همسو با فبک

آغازکارگاه مبانی مدیریت سازمانی برای مدیران و پرسنل موسسات همسوبافبک

صفحه1 از16

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها