گروه تکما در جهت توانمند سازی معلولین شهرستان آبادان با حمایت های اعضای مجمع خیرین تکما اقدام به خرید آلات موسیقی نموده است .

گروه تکما در جهت کارآفرینی معلولین شهرستان آبادان با حمایت های اعضای مجمع خیرین تکما اقدام به خرید دستگاه های جوجه کشی تمام اتوماتیک نموده است .


عرضه صنایع دستی معلولین در خانه نور اروند بخش معلولین تکما 

صفحه3 از5

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها