راه اندازی واحد روغن کشی تکما

  • بروزرسانی 25/06/1396

راه اندازی واحد استحصال روغن در خانه نور اروند ،مجموعه معلولین تکما ، جهت کارآفرینی معلولین

راه اندازی واحد استحصال روغن در خانه نور اروند ،مجموعه معلولین تکما ، جهت کارآفرینی معلولین . شایان ذکر است این واحد توانایی روزانه 80 لیتر روغن کنجد فرابکر به روش پرس سرد را داراست . 


تکما،توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان

خواندن 488 دفعه

نظرات شما

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها