جلسه راهبردی مدیران تکما در حوزه توانمند سازی معلولین مورخ نهم شهریور ماه 1396 در خانه نور اروند زیرمجموعه معلولین گروه تکما برگزار شد.

‍  حضور جناب آقای دکتر آموزنده ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی آبادان به همراه معاونین در مجموعه تکما

‍ ‍ دیدار صمیمانه مدیران مجموعه معلولین گروه تکما با حامد همایون هنرمند محبوب و جوان کشور .

‍  ‍ «وقتی تخم ها می شکند و جوجه ها متولد میشوند یعنی خدا هست و اوست که آفریننده و مهربان است»
تولد دوره دوم جوجه ها ،دستگاه جوجه کشی مجموعه معلولین تکما

صفحه3 از40

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها