حضور جناب آقای اکبر اودود هنرمند محبوب آبادانی در مجموعه تکما و بازدید از فعالیت های فرهنگی هنری ، آموزشی ، درمانی و کارآفرینی تکما در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان

 حضور مدیریت اداره امور مالیاتی آبادان جناب آقای عسکری به همراه جناب آقای عارف زاده مدیریت حسابرسی و
مدیر روابط عمومی جناب آقای ساجدی در مجموعه تکما

ح‍ضور مسولین دوهفته نامه مشاوران کسب و کار خوزستان در مجموعه تکما

صفحه2 از40

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها