‍ حضور جناب آقای سرهنگ موسوی مشاور اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان خوزستان در مجموعه تکما و بازدید از فعالیت های فرهنگی هنری،آموزشی ، خدماتی و درمانی و کارآفرینی گروه تکما در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان .

 بازدید جناب اقای دکترمحمدیان مدیریت داروی معاونت غذا و داروی شهرستان آبادان از مجموعه تکما وفعالیتهای حوزه ی درمان تکما

 ‍ ‍ ‍ حضور جناب آقای مهندس خیاط زاده ریاست محترم اتاق بازرگانی شهرستان آبادان در مجموعه فرهنگی آموزشی تکما و بازدید از فعالیت های فرهنگی هنری ،آموزشی و کارآفرینی تکما در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان .

‍ ‍ حضور جناب آقای حاج حسین دشتی نژاد از خیرین شهر آبادان در مجموعه فرهنگی آموزشی تکما و بازدید از فعالیت های فرهنگی هنری ،آموزشی و کارآفرینی تکما در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان

صفحه10 از43

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها