بازدید مهندس دائم الذکر مدیرعامل محترم شرکت پالایش نفت آبادان و هیأت همراه ازفعالیتهای گروه تکما

‍ حضور جناب سرهنگ تقی زاده فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان آبادان به همراه جمعی از معاونان در مجموعه تکما و بازدید از فعالیت های فرهنگی هنری،آموزشی ، خدماتی و درمانی و کارآفرینی گروه تکما در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان .

حضور جناب آقای دکتر نورالله زاده مدیر عامل محترم صندوق کارآفرینی امید کشور به همراه جناب آقای امرایی مدیر عامل محترم صندوق کار آفرینی استان خوزستان به همراه جناب آقای جلیلیان مدیرعامل محترم صندوق کارآفرینی امید شهرستان آبادان در مجموعه تکما و بازدید از فعالیت های فرهنگی هنری،آموزشی ، خدماتی و درمانی و کارآفرینی گروه تکما در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان .
آقای دکتر نورالله زاده ضمن بازدید از فعالیت ها و قسمت های مختلف مجموعه تکما قول همکاری در حوزه کارآفرینی معلولین را دادند .


تکما،توانمندسازی کودکان و معلولین آبادان‍  حضور جناب آقای دکتر قنواتی مدیریت محترم فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند در مجموعه تکما و بازدید از فعالیت های فرهنگی هنری،آموزشی ، خدماتی و درمانی و کارآفرینی گروه تکما در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان .

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها