نسشت هم اندیشی مدیران و کارشناسان گروه تکما با موضوع برنامه عملیاتی و پایش

 حضور جناب آقای ادیبی مدریت ورزش و توسعه اجتماعی سازمان منطقه آزاد اروند در مجموعه تکما

‍  «النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی» رسول اکرم (ص)
مراسم عقد زوج روشندل آبادانی آقای شاکر عبداللهی و خانم قنده پور از اعضای محترم انجمن نابینایان و کم بینایان نور اروند و گروه تکما

‍حضور جناب آقای بنی سعید مدیریت امور مالی اداره بندر آبادان

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها