حضور جناب آقای دکتر نورالله زاده مدیر عامل محترم صندوق کارآفرینی امید کشور به همراه جناب آقای امرایی مدیر عامل محترم صندوق کار آفرینی استان خوزستان به همراه جناب آقای جلیلیان مدیرعامل محترم صندوق کارآفرینی امید شهرستان آبادان در مجموعه تکما و بازدید از فعالیت های فرهنگی هنری،آموزشی ، خدماتی و درمانی و کارآفرینی گروه تکما در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان .
آقای دکتر نورالله زاده ضمن بازدید از فعالیت ها و قسمت های مختلف مجموعه تکما قول همکاری در حوزه کارآفرینی معلولین را دادند .


تکما،توانمندسازی کودکان و معلولین آبادان‍  حضور جناب آقای دکتر قنواتی مدیریت محترم فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند در مجموعه تکما و بازدید از فعالیت های فرهنگی هنری،آموزشی ، خدماتی و درمانی و کارآفرینی گروه تکما در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان .

‍ حضور جناب آقای سرهنگ موسوی مشاور اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان خوزستان در مجموعه تکما و بازدید از فعالیت های فرهنگی هنری،آموزشی ، خدماتی و درمانی و کارآفرینی گروه تکما در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان .

 بازدید جناب اقای دکترمحمدیان مدیریت داروی معاونت غذا و داروی شهرستان آبادان از مجموعه تکما وفعالیتهای حوزه ی درمان تکما

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها