‍ ‍ دیدار صمیمانه مدیران مجموعه معلولین گروه تکما با حامد همایون هنرمند محبوب و جوان کشور .

‍  ‍ «وقتی تخم ها می شکند و جوجه ها متولد میشوند یعنی خدا هست و اوست که آفریننده و مهربان است»
تولد دوره دوم جوجه ها ،دستگاه جوجه کشی مجموعه معلولین تکما

‍ حضور مسئولین محترم فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان در مجموعه معلولین تکما

‍ هفته نامه آوای خوزستان یک شنبه 29 مرداد 1396 و مصاحبه با مدیران خانه نور اروند زیرمجموعه معلولین تکما .

صفحه6 از43

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها