‍  «النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی» رسول اکرم (ص)
مراسم عقد زوج روشندل آبادانی آقای شاکر عبداللهی و خانم قنده پور از اعضای محترم انجمن نابینایان و کم بینایان نور اروند و گروه تکما

‍حضور جناب آقای بنی سعید مدیریت امور مالی اداره بندر آبادان

 حضور جناب آقای فرید نظارت از هنرمندان عرصه موسیقی در مجموعه تکما

حضور جناب آقای محمدی نژاد سرپرست بانک تجارت آبادان و بازدید از فعالیت های مجموعه تکما

صفحه5 از40

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها