حضور جناب آقای دکتر قنواتی مدیریت محترم فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند در مجموعه تکما و بازدید از فعالیت های فرهنگی هنری،آموزشی ، خدماتی و درمانی و کارآفرینی گروه تکما در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان .

 حضور جناب آقای سرهنگ موسوی مشاور اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان خوزستان در مجموعه تکما و بازدید از فعالیت های فرهنگی هنری،آموزشی ، خدماتی و درمانی و کارآفرینی گروه تکما در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان .

بازدید جناب اقای دکترمحمدیان مدیریت داروی معاونت غذا و داروی شهرستان آبادان از مجموعه تکما

صفحه40 از40

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها