اجرای گروه موسیقی تکما در مراسم گرامی داشت روز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی آبادان

‍ جلسه مدیران بخش معلولین گروه تکما با مدیریت محترم شهرک صنعتی آبادان جناب آقای مهندس صلبوخی .

حضور جناب آقای اکبر اودود هنرمند محبوب آبادانی در مجموعه تکما و بازدید از فعالیت های فرهنگی هنری ، آموزشی ، درمانی و کارآفرینی تکما در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان

 حضور مدیریت اداره امور مالیاتی آبادان جناب آقای عسکری به همراه جناب آقای عارف زاده مدیریت حسابرسی و
مدیر روابط عمومی جناب آقای ساجدی در مجموعه تکما

صفحه4 از43

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها