روز جهانی عصای سفید مبارک

  • بروزرسانی 04/11/1396

23 مهرماه روز جهانی عصای سفید مبارک 
عصای سفید چونان پرچمی است که به نشان استقلال در دست روشن دلان به حرکت در می آید و آینه ای است که قدرت و نعمت خدایی را به تماشای تأمل و تفکر دیگران می گذارد. این روز بر تمامی روشن دلان عزیز ایران
اسلامی مبارک باد

خواندن 530 دفعه

نظرات شما

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها