اجرای گروه موسیقی تکما روز گرامی داشت اورژانس

  • بروزرسانی 01/07/1396

اجرای گروه موسیقی تکما در مراسم گرامی داشت روز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی آبادان

خواندن 3657 دفعه

نظرات شما

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها