ریاست اداره مالیات در تکما

  • بروزرسانی 26/06/1396

 حضور مدیریت اداره امور مالیاتی آبادان جناب آقای عسکری به همراه جناب آقای عارف زاده مدیریت حسابرسی و
مدیر روابط عمومی جناب آقای ساجدی در مجموعه تکما

و بازدید از فعالیت های فرهنگی هنری ، آموزشی ، درمانی و کارآفرینی تکما در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان .


تکما ، توانمند سازی کودکان و معلولین آبادانخواندن 500 دفعه

نظرات شما

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها