تلاش دکتر کامران برای مسکن معلولین

  • بروزرسانی 02/05/1396

دکتر حسن کامران جهت حمایت از معلولین عزیز گفت که توجه به مسکن معلولین بسیار حائز اهمیت است.

وقتی که به دستاوردهای این عزیزان نگاه کنید، علی رغم اینکه از نظر ظاهری انسان فکر می کند که آنها ناتوان هستند، اما از مشاهده توانائی های آنان متعجب خواهید شد؛ لذا اینجانب در مجلس احداث پردیس معلولین را پیشنهاد دادم.

خواندن 568 دفعه

رسانه

نظرات شما

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها